Uzdrowisko Kamień Pomorski

Switch to desktop Register Login

Skierowanie z NFZ

Do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego upoważnia skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego dostarczone, bądź przez zainteresowanego leczeniem, bądź przez samego lekarza, do właściwego oddziału NFZ. Takie skierowanie podlega weryfikacji: lekarz specjalista zatrudniony w oddziale NFZ kwalifikuje skierowanie, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta oraz wskazania i ewentualne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku rezygnacji - przez potencjalnego świadczeniobiorcę - z leczenia uzdrowiskowego jeszcze przed rozpoczęciem takiego leczenia, skierowanie wystawione przez Oddział NFZ należy bezzwłocznie zwrócić do tego Oddziału. Jeżeli zwrot skierowania jest uzasadniony (np. wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego) fundusz wyznacza nowy termin jego realizacji.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest nieodpłatne, pacjent ponosi jednak koszty przejazdu do szpitala i z powrotem. W przypadku realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym (turnusy o długości 21 lub 28 dni), pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium i z powrotem, na miejscu uiszcza opłatę klimatyczną oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2010 r.)

Wybierając się na turnus uzdrowiskowy należy zabrać ze sobą:

  • dokumentację medyczną
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego
  • rzeczy osobiste (m.in. przybory toaletowe, strój gimnastyczny - sportowy, strój kąpielowy, obuwie sportowe)
  • jeżeli pacjent choruje przewlekle, powinien zabrać ze sobą leki aktualnie przyjmowane

Design © Joomla Templates | WebDesign Q Tomasz KOlasa. All rights reserved.

Top Desktop version